Legfontosabb / Javítások

Magánház szalagalapjaira vonatkozó megerősítés számítása

Javítások

A mai napig nincs építkezés, akár alacsony emelkedésű építés, akár felhőkarcoló, a szerelvények használata nélkül. És egy-kétszintes magánházak alapjaira, általában nem cserélhető.

De sajnos nem mindenki tudja, hogyan kell helyesen kiszámolni és gazdaságosan használni a rácsot, amikor megalapozza a ház alapjait.

Sokan úgy vélik, hogy a fektetett keresztmetszet és a fémrudak száma az alapítványban nem különleges szerepet játszik, és mindent, ami hasznos, a kötőhuzaltól a fémcsövekig használható. De az ilyen gyötrelem rossz hatással lehet a jövőre nézve, mind az alapítvány, mind pedig az ott álló ház számára.

Annak érdekében, hogy jövőbeni otthonod szolgáljon sok éven át, szükséges, hogy a ház alapítása elég erős és tartós legyen, és ebben az esetben nagy szerepet játszik az alapítvány megerősítésének helyes kiszámítása.

Ebben a cikkben elvégezzük a fémszilárdság kiszámítását, ha számolni kell az üvegszálerősítéssel, figyelembe kell vennie annak jellemzőit.

A magánház szalagalapjaira vonatkozó megerősítés kiszámítása nem olyan bonyolult, mint az első pillantásra, és csak a megerősítés kívánt átmérőjének és mennyiségének a meghatározására szorítkozik.

A megerősítő szalag alapja

A vasbeton szalag vasalásának pontos kiszámításához figyelembe kell venni a szalag alapjainak tipikus megerősítését.

Magántulajdonban lévő alacsony épületek esetében két erősítési rendszert használnak elsősorban:

 • négy rúd
 • hat rudat

Milyen megerősítési rendszert választani? Nagyon egyszerű:

Az SP 52-101-2003 szerint a szomszédos vasbeton rudak maximális távolsága ugyanabban a sorban legfeljebb 40 cm (400 mm) lehet. A szélső hosszirányú megerősítés és az alapzat oldalfalának távolsága 5-7 cm (50-70 mm) legyen.
Ebben az esetben, ha az alagsor szélessége meghaladja az 50 cm-t, ajánlatos a megerősítési sémát hat rúddal alkalmazni.

Így a csík alapja szélességétől függően megerősítési rendszert választunk, most a vasaló átmérőjét kell kiválasztani.

A vasaló átmérőjének kiszámítása az alapra

A keresztirányú és a függőleges megerősítés átmérőjének kiszámítása

A keresztirányú és függőleges merevítés átmérőjét a táblázat szerint kell kiválasztani:

Az egy- és kétemeletes magánházak építésében általában 8 mm átmérőjű rudakat használnak függőleges és keresztirányú megerősítésként, ami általában meglehetősen elegendő az alacsony emelkedésű magánépületek csíkalapjaihoz.

A hosszirányú megerősítés átmérőjének kiszámítása

Az SNiP 52-01-2003 szerint a hosszirányú vasalás minimális keresztmetszetének egy szalagalapon 0,1% -nak kell lennie a vasbeton szalag teljes keresztmetszetének. Ebből a szabályból kiindulni kell, amikor kiválasztjuk az alap megerõsítésének átmérõjét.

Minden a vasbeton szalag keresztmetszetével világos, az alapzat szélességét magasságának szorzatával kell megnövelni. Ha szalagszélessége 40 cm, magassága 100 cm (1 m), akkor a szekcionált terület 4000 cm2.

A vasaló keresztmetszetének az alapzat keresztmetszetének 0,1% -át kell elérnie, ezért az így létrejövő 4000 cm 2/1000 = 4 cm2 terület szükséges.

Annak érdekében, hogy ne számolja ki az egyes rúderősítések keresztmetszetét, egyszerű jelzést használhat. Ezzel könnyedén felveheti a szükséges megerősítő átmérőt az alapra.

A táblázatban nagyon kicsi pontatlanságok kapcsolódnak a kerekítések számához, ne figyelj rá.

Fontos: Ha a szalag hossza nem haladja meg a 3 métert, a hosszanti merevítő rudak minimális átmérőjének 10 mm-nek kell lennie.
3 méternél hosszabb szalaghosszúsággal a hosszirányú megerősítés minimális átmérőjének 12 mm-nek kell lennie.

És így van egy minimális számított keresztmetszeti terület a vasalás keresztmetszeténél, amely egyenlő 4 cm2-vel (ez a hosszanti rudak számán alapul).

40 cm-es alapszélességgel elegendő számunkra négy rúddal ellátott megerősítési sémát használni. Visszatérünk az asztalhoz, és megnézzük azt az oszlopot, ahol az értékeket 4 bálaerősítésre adjuk, és válasszuk ki a legmegfelelőbb értéket.

Így, megállapítjuk, hogy az alapja a mi szélessége 40cm, magassága 1m, négy megerősítéséhez rúd rendszer legalkalmasabb szerelvények 12mm átmérőjű, mint az átmérője a 4 rúd lesz egy keresztmetszeti területe 4,52 cm2.

A vasalat átmérőjének számítása hat rúdhoz hasonló módon történik, csak az értékeket már az oszlopról hat rúddal vettük.

Megjegyzendő, hogy a csík alapjainak hosszanti megerősítése azonos átmérőjű. Ha bármilyen okból különböző átmérővel rendelkezik, akkor az alsó sorban nagyobb átmérőjű rudakat kell használni.

Az alapozás megerősítésének számítása

Nem ritka, hogy a vasalást az építési helyre vitték, és amikor a keret megkötni kezd, kiderül, hogy ez nem elég. Többet kell vásárolnunk, fizetni kell a szállításért, és ezek már többletköltségeket jelentenek, amelyek egyáltalán nem kívánatosak egy magánház építésében.

Annak érdekében, hogy ez ne történjen meg, helyesen számítani kell az alapozás megerősítésének mértékét.

Tegyük fel, hogy van ilyen alapítványunk:

Próbáljuk kiszámítani a megerősítés mértékét egy ilyen szalagalapon.

A hosszirányú megerősítés számának kiszámítása

Annak érdekében, hogy kiszámítsuk a szükséges számú hosszirányú megerősítést az alapozásra, használhatunk durva számítást.

Először meg kell találnunk az alapítvány összes falának hosszát, esetünkben ez lesz:

6 * 3 + 12 * 2 = 42 m

Mivel van egy 4-erős megerősítési sémája, az eredményül kapott értéket meg kell szorozni 4:

Elértük az összes hosszirányú vasalódeszka hosszát, de ne felejtsük el:

A hosszirányú megerősítés számításánál figyelembe kell venni a vasalás elindítását dokkoláskor, mivel gyakran előfordul, hogy a megerősítést egy 4-6 m hosszú rúd egy szakaszára szállítják, és ahhoz, hogy megkapjuk a szükséges 12 métert, több rudat kell kötni. A dokk erősítő rudaknak átfedésben kell lenniük, amint az az alábbi ábrán látható, a megerősítésnek legalább 30 átmérőjűnek kell lennie. 12 mm átmérőjű szerelvények használata esetén a minimális indításnak 12 * 30 = 360 mm (36 cm).

Ennek elindításához kétféleképpen lehet:

 • Végezze el a rudak elrendezését és számolja ki az ilyen ízületek számát
 • Adjon hozzá 10-15% -ot az így kapott számhoz, ez általában elég.

A második opciót használjuk, és az alapozás hosszirányú megerősítésének számításához 10% -ot kell 168 m-re növelnünk:

Ezzel kiszámítottuk a csak 12 mm átmérőjű hosszirányú megerősítés számát, most kiszámítjuk a kereszt- és függőleges rudak számát méterben.

A szalagalapú keresztirányú és függőleges megerősítés számának kiszámítása

A keresztirányú és a függőleges megerősítés számának kiszámításához ismét a rendszerhez fordulunk, amelyről nyilvánvaló, hogy egy "téglalap" elhagyja:

0,35 * 2 + 0,90 * 2 = 2,5 m.

Speciálisan 0,3 és 0,8, de 0,35 és 0,90 szögben vettem be annak érdekében, hogy a keresztirányú és a függőleges megerősítés kissé kikerüljön a keletkező téglalapból.

Fontos: Nagyon gyakran, ha egy vázszerkezetet egy már feltárt árokba szerelünk, a függőleges megerősítést az árok aljára helyezzük, és néha kissé a talajba sodorjuk a keret jobb stabilitása érdekében. Ezért figyelembe kell venni, majd a függőleges megerősítés 0.9 m-es hossza helyett 10-20 cm-re kell növelni a számítást.

Most számítsuk ki az ilyen "téglalapok" számát az egész keretben, figyelembe véve, hogy a szalag alapfalainak sarkain és a csatlakozás helyén két ilyen "négyszög" lesz.

Annak érdekében, hogy ne szenvedjen a számítással, és ne keveredjen össze egy halom számokkal, egyszerűen rajzoljon egy alaprajzot és jelölje meg azt, ahol "négyszög" lesz, majd számolja ki őket.

Először vegyük fel a leghosszabb oldalt (12 m), és számítsuk rá a keresztirányú és függőleges megerősítés számát.

Amint az a diagramból látható, a 12 méteres oldalunkon 6 db "négyszög" és két darab, egyenként 5,4 m-es fal van, amelyen további 10 híd lesz.

Így van ki:

6 + 10 + 10 = 26 db.

26 "téglalap" 12 m egyik oldalán, hasonlóképpen a 6 méteres falon lévő jumpereket is figyelembe vesszük, és úgy találjuk, hogy a csík alapja egy hat méteres falán 10 jumper található.

Mivel két 12 méteres falunk van, és 6 méteres falaink 3,

26 * 2 + 10 * 3 = 82 db.

Ne felejtsük el, hogy számításunk szerint minden téglalap 2,5 m erősítést eredményezett:

A szelepek számának végső számítása

Megállapítottuk, hogy 12 mm átmérőjű hosszanti megerősítésre van szükségünk, a keresztirányú és függőleges átmérő pedig 8 mm.

Az eddigi számításokból kiderült, hogy 184,8 m hosszirányú megerősítésre és 205 m keresztirányú és függőleges megerősítésre van szükség.

Gyakran előfordul, hogy sok apró megerősítés marad, ami nem illik sehová. Ennek következtében egy kicsit többet kell vásárolnia, mint amit a számítás során kiderült.

A fenti szabályt követve 190-200 m-es vasbetétet kell vásárolnunk 12 mm átmérővel és 210-220 m-es megerősítéssel, 8 mm átmérővel.

Ha a megerősítés továbbra is fennáll - ne aggódj, az építési folyamat során egyszer is hasznos lesz.

Milyen szerelvényekre van szükség a ház szalagalapozásához: típusok, márkák és átmérők

Az alapok elrendezése a legfontosabb lépés az objektumok építésében. Az épületszerkezet ezen részének tartóssága végső soron az egész épület életétől függ. A különböző szalagalapú anyagok magas tartóssága és megbízhatósága, a nehéz építőanyagok házak építésénél.

A csík alapja a talajba ágyazott alap, amely az épület peremén helyezkedik el és a teherhordó falak terheit veszi át. A betonból készült alapot nagy mechanikai szilárdsággal és törékenységgel egyidejűleg különbözteti meg, valamint alacsony szakítószilárdsággal szemben. Ez a körülmény szükségessé teszi annak megerősítését.

A szalag alapja mindig erősítéssel megerősített

Mi a célja a megerősítésnek?

A vászon alagsort üzemeltetés közben egyenetlen terhelésnek vetik alá. Ez annak köszönhető, hogy a talaj sűrűsége és az épületszerkezeti elemek közötti különbségek heterogének. A beton alap ellenáll a tömörítésnek, és erősítésre van szükség a hajlítással és nyújtással szembeni ellenállóképesség növelése érdekében.

Ehhez függőlegesen és vízszintesen elhelyezett rudakat rögzítenek egy drót segítségével, és egy keretbe vannak szerelve, így a betontermék monolitikus merevségét biztosítja. Erőssége és tartóssága nemcsak a használt beton típusától függ, hanem nagymértékben a megerősítő ketrec megbízhatóságától is.

A megerősítés elrendezése a szalagalapon

Válassza ki a megerősítés típusát

A megerősítés legfontosabb kritériuma az az anyag, amelynek a hajlítása ellenáll. A legelterjedtebb fémtermékek, melyek nagy szilárdságú ötvözött acélból állnak.

Az acél megerősítés hátrányai a nagy súly és a korróziós folyamatok iránti érzékenység. Az üvegszál erősítés a közelmúltban jelent meg a modern építőipari piacon. Jogos kérdés merül fel: mely szerelvények jobbak?

A műanyag megerősítés hátrányai közé tartozik a hajlítás és a hegesztéssel való csatlakozás lehetetlensége. Ezenkívül az anyag nyújtható nyújtással. Ezért a szakemberek szerint jobb, ha csak alapok építésénél használják, amelyen kis terhelés van.

Egyszerűen fogalmazva: milyen épületre, ilyen szerelvényekre van szükség. A két lehetőség összehasonlító tulajdonságairól bővebben lásd a cikket: "Melyik jobb megerősítés az összetett üvegszálas vagy vasalapú alapanyagoknál?"

Határozza meg az átmérőt

A rúd átmérője az erősítő anyag egyik legfontosabb jellemzője. Nemcsak a keret merevségének erejétől, hanem a beton tömegétől való kölcsönhatásától is függ. A szalagtalp megerősítésének átmérőjét az alábbiak szerint kell meghatározni. A betonpálya területének 1000-gyel levágott területének felosztásával megkapjuk a hosszirányban szerelt vasbetontermékek keresztmetszetének értékét. Innen meghatározzák az átmérőjüket. Mindenesetre a szalagalapú szerelvénynek legalább 10 mm átmérőjűnek kell lennie.

A műanyag és a kompozit megerősítés átmérője

Például a szalagszakasz hossza 1000 mm, szélessége 400 mm, a függőleges vágás alatti terület 1000 * 400 = 400000 mm 2. A hosszirányban elhelyezett megerősítő rudak keresztmetszete 400000/1000 = 4 cm2. A geometriai iskolai tanfolyamból tudjuk, hogy egy kör területét a képlet határozza meg: S = 3.14D 2/4. Ezért D = 2√S / 3,14. Vagyis a mi esetünkben kiderül

22 mm. A kérdés megválaszolásához: milyen erősítésű átmérő van kiválasztva, célszerű egy speciális asztalt használni, ami egyszerűsíti a merevítő rudak kiválasztását az alapzatnak átmérőjük szerint.

A vasalás hossza általában 6-12 m. A 12 mm-es átmérőjű, alacsony minőségű anyagot szálkában feltekercselik.

Hogyan kösd össze a rácsot

Ahhoz, hogy a rudak megerősítéséhez térbeli alakot hozzon létre, azokat rögzíteni kell. Ez a művelet hegesztéssel történik, vagy huzalt vagy műanyag bilincseket használnak az ízületek összekötésére. A tapasztalat azt sugallja, hogy a legmegfelelőbb drótkötélhez 1,2-1,4 mm átmérőjű munkát végez. A vékonyabb meglehetősen gyenge, és a vastagabb is nehéz hajlítani.

Alkalmas horganyzott és fekete vezeték. Ha túl kemény és rossz kanyarok, meggyulladhat egy szálat a tűzben. A kezek egy régi autó gumiabroncsból egy kötőhuzalt kaphatnak. Elég elégetni a gumiabroncsot a tűzön.

Hőkezelt kötőhuzal

Nagyon kényelmes műanyag bilincsek használata a szerelvények gyors kötésére. A legmegbízhatóbb termékek vezetékes betétekkel. Meg kell érteni, hogy a hideg műanyag megreped, vagyis lehetetlen elhagyni a ragasztott erősítő ketrecet a télen.

A különböző alapítványok megerősítésének jellemzői

Az építési munkálatok elvégzésétől függően különböző típusú alapok felépítésével, topográfiájával és geológiai jellemzőivel függenek össze. A leggyakoribbak a következő beton alapok:

 • szalag típus;
 • monolitikus lemez formájában;
 • a cölöpök támogatására.

A szalagtípus alapja a pincékkel rendelkező házak építése, jól illeszkedik a betonból és a téglából álló épületek súlyából.

A födémalap egy szilárd betonlap, amely a megépített épület alatt helyezkedik el. Az instabil talajon helyezkedik el, és fel lehet használni a sokemeletes konstrukcióban. Az ilyen alap megerősítése rács formájában van.

Az alátámasztó cölöpök alapját keretpajzs házak és egyemeletes, kevés terhelt objektumok építésénél használják. A megállapodás költsége kisebb, mint más típusú alapítványok költsége. A bolyhos tartók a földbe vannak eltemetve. Itt a fő terhelés a függőlegesen elhelyezett megerősítő rudakra esik.

A legjobb szerelvények szalagalapokra

A betonszalag alakjában az A 300, A 400, A 800 és 1000 osztályú erősítő rudakat használják, a vasalási osztályt az anyag gyártási jellemzőinek és technológiájának határozzák meg. Ezeknek a rudaknak a felületi profilja csavart pigtail. Ennek köszönhetően a termékek szilárdan tapadnak a betonpohárhoz. Ezeket a hosszanti pántok végzésére használják, amelyekben a rudak a betonszalag mentén helyezkednek el.

A szalagtartó sarkain lévő szerelvényt hajlítani kell.

Legalább két vízszintes megerősítési szintet hoznak létre, amelyek az épületszerkezet fő terhelését jelentik. Minél nagyobb a felépített épület tömege, annál nagyobbnak kell lennie a megerősítés keresztmetszetének.

Az erősítő rácsnak teljesen a beton alapja tömegében kell lennie, a szélei közötti távolság legalább 5 cm, ezért nem szükséges növelni ezt a távolságot, mivel ez csökkenti a megerősítő rács és a teherbírás teljes keresztmetszetét. Ebben az esetben a fémrács szerepe a rács, ami növeli a betonszalag ellenállását a hajlító terhelésekhez.

Az armatúra egy betonlemezen

Az alapítvány elrendezése szilárd betonlemez formájában nagy mennyiségű építőanyagot igényel, beleértve a szerelvényeket is. A födémalap nagy teherbírásokat képes ellenállni, 10-16 mm átmérőjű bordázott vasalót használnak. A rudakat vízszintes síkba helyezzük, 200 * 200 mm-es cellával.

A lemez alapozásának megerősítését egy bizonyos rés határozza meg

Ha a lemez vastagsága kisebb, mint 15 centiméter, akkor használjon egy övt, ha a beton alap vastagabb, akkor legalább két megerősítő réteget kell végrehajtani. Ennek az alapítványnak a megvásárlásához szükséges költségek körülbelül 20% -át teszik ki. A lemezalap megmunkálása sok anyagköltséget igényel, de nagyon megbízható és hosszú élettartamú.

Pile alapozás megerősítése

A bolyhos alapozás a földbe temett, betonba öntött tartó. Függőleges irányban a cölöpöket tíz milliméter átmérőjű, bordázott rudakkal megerősítették.

A bolyhos alapkeret fõterhelését egy függõlegesen szerelt merevítés hordozza.

A vízszintes vízszintes 4 mm átmérőjű vízszintes rudak nem feszülnek, és kötőanyagként használják egyetlen keret létrehozására. A halom keresztmetszetétől függően 2-4 függőlegesen elhelyezett rudat használnak, amelyek hossza megegyezik az oszlop hosszával, némileg meghaladva.

Reméljük, hogy a bemutatott információk segítenek az alapítvány keretének megválasztásában. Az alábbiakban egy videó található, amely hasznos információkat tartalmaz a szelepek kiválasztásáról.

A csík alapjaira vonatkozó megerősítés átmérője és számítása

Minden szilárd épületszerkezet megalapozása megfelelő. Az épület egész élettartama alatt különféle külső tényezők hatnak: a tető és falak tömege, a talaj duzzanata, télen pedig a hó súlya. Ennek eredményeképpen az alapítvány deformálódhat, elhajolhat, és végül feltörhet, ami az egész épület megsemmisülését okozhatja.

Miért törött az alapítvány integritása és hogyan lehet megakadályozni?

A beton a tulajdonságaiban törékeny és nem rugalmas anyag, és terhelés alatt elkezd feltörni és deformálódni. Az alap különböző részeiben a nyomás egyenetlen, ennek következtében a belső terhelések eltérőek.

Ennek eredményeképpen a tömörítési és feszültségi zónák jelennek meg, itt az alapfelületen a legnagyobb feszültség szegmensében repedések képződnek, ha erősítése helytelenül történik.

A beton belsejében olyan acél keretet hoznak létre, amelyre a nyomást továbbítják. És mivel a fém jól képes tolerálni a szakítószilárdságot, a beton alapja könnyebben átvihető a külső hatásoknak.

A szerelvények fajtái

Mivel az alapok fő megerősítése az A2 osztályú: A 300, A3 - A400, A5 - A800, A6 - A1000. Az anyag rúdjai tartós, melegen hengerelt acélból készültek, egy különleges hornyokkal bevont felületen, melynek köszönhetően az anyag erősen betonba tapad. További függőleges támaszként az A1 osztályú A240 jelöléssel ellátott forró görgős rúd szerelvényt használják.

A különböző márkák anyaga lehet hullámosított vagy hornyok nélkül, csak a hullámosított rudak alkalmasak a fő armatúrára, segédeszköz esetében mind hullámos, mind sima termékek használhatók.

Hagyományosan a tartós fémből készült erősítést állítanak elő, de a közelmúltban megjelentek a piacon a legújabb anyagból - üvegszálból. A szakemberek szerint nem kevesebb, mint a fém erőssége, és a tömeg kisebb, mint a korrózió nem szörnyű ez a megerősítés.

Az eszköz alapozásához szükséges megerősítés számítása

Figyelembe véve a szakértők ajánlásait, az alsó szalag szélességének 40 cm-es szélességében a vasalódeszka hosszirányban elrendezett rúdjai között 30 cm vízszintes távolságot és mindkét oldalon üres 5 cm-es szöget kell alkalmazni.

A szükséges megerősítési mennyiség kiszámítása

Számolja meg a falak teljes hosszát. Például a ház 6 m széles, 12 m hosszú és 6 m-es partíció van, a teljes hossz (12 + 6) x2 + 6 = 42 m.

 1. Alapvetően egy 4 magos rendszert használnak a megerősítő ketrecben, ami azt jelenti, hogy a teljes hosszúságot 4 = 168 m-rel kell megszorozni;
 2. Figyelembe kell venni a rudak átfedését az ízületeken, ezért 10-15% -ot adunk az anyag teljes hosszához, ami a megerősítő ketrecben vízszintesen elhelyezkedő fő vasalat 168 + 17 = 185 m hosszúságát eredményezi;
 3. Ezután számítsa ki a szükséges számú rudat függőlegesen és az alapon. Az alap szélessége 35 cm, magassága 90 cm. Kiszámítjuk a keresztmetszetet, amely egyenlő 35x2 + 90x2 = 250 cm-vel, ami azt jelenti, hogy a pálca minden 50 cm-es hosszához 2,5 m-t kell használni;
 4. A külső falak teljes hosszát 50 cm-re osztjuk meg, és hány ilyen szegmens szükséges számukra: 12 m: 50 cm, az eredmény 24 darab, a sarkoknál 2 további = 26 darab;
 5. Ugyanígy kiszámoljuk, mennyi lesz a 6 m-es partíció hossza, az eredmény kb. 10 darab;
 6. Számítsd ki a 26x2 + 10x3 = 82 összmennyiséget;
 7. Az 50 cm-es 1 szegmensre vonatkozó számítások szerint 2,5 m erősítésre van szükség, a szükséges anyag összmennyiségét kiszámítjuk: 82 db. x 2,5 m eredmény = 205 m.

A számítások során ne felejtsük el, hogy egyes esetekben a vasaló függőleges rúdjait kissé eltemették a talajban a stabilitás érdekében, ezért magasságukat a szükséges mennyiséggel meg kell növelni. Annak érdekében, hogy ne tévesszen össze az adatkészletben, készítsen diagramot, jelezve azokat a területeket, ahol a megerősítés összes ízületének helye lesz, ahol függőleges és vízszintes rúdjait elhelyezik.

A vasbeton rudak átmérőjének kiszámítása

Az SP 52-101-2003 követelményei szerint a párhuzamosan futó armatúrák közötti legnagyobb távolság nem haladhatja meg a 40 cm-t, az alaplap oldalán és az armatúra szélső szélén 5 cm, 50 cm-nél nagyobb alapszélességgel racionálisan egy 6-rudas rendszert kell használni a megerősítéshez.

A rudak keresztmetszetének kiszámítása a megerősítő ketrecben

A megerősítés átmérőjét a táblázat adatai alapján kell kiválasztani:

A megerősítés mennyiségének és költségének kiszámítása

Mi a megerősítés és az alap megerősítése? Ez az intézkedés növeli a betonszerkezetek szilárdságát. Mi teszi ezt meg? Az acél, amelyből ez az elem főként készült, nagy szilárdságú: 7-8-szor erősebb, mint maga a beton. A vasbeton rudakat egy betonon kell elhelyezni úgy, hogy a terhelés a megerősítésre esik. Miután a beton minden erejét megnöveli, a rendszer monolitikus lesz, erőssége többszörös, mint egy hasonló méretű szerkezeté, de megerősítés nélkül.

Mi történik a szerelvények

Az armatúrát főleg acélból állítják elő. Sima és profilos lehet - különleges alakú bordázott. A bordázott a terhelés terjesztésére szolgál, a sima csak az alak alakítására szolgál. Vagyis a hangsúlyt a bordázott rúd minőségére kell helyezni.

Az armatúra sima és bordázott

Nem is olyan régen, az alapítvány műanyag armatúrája megjelent a piacon. Ő aktívan halad előre. De kevés szakértő (az eladók nem számítanak) javasolja használni. Ha egy és egy másik típusú megerősítés tulajdonságait elemezzük, akkor a valóságban minden előny és hátrány így néz ki:

 • Acél vezető - nincs műanyag. Nem lehet biztos abban, hogy a jelenlegi vezetőképesség rossz minőségű. Használható például földelő eszközzel.
 • A műanyag szerelvények 4-5-szer könnyebbek és tekercsekben kaphatók. Ez tény, de valójában csak a szállítás költségeit érinti. Mivel nincs különbség a vasbetonszerkezet tömegéhez képest, a sáv súlya 50 kg vagy 10 kg.
 • Az acél rudak közvetlenül az építkezésen hajthatók le. Polimerekből készült termékeknél ez nem hajtható végre. Szükség esetén a rendelés szerint hajlított szelvényeket gyárilag gyártanak. Lehetetlenné teheti ezt a helyszínen.

Műanyag szerelvények - a piac újdonsága

Általánosságban elmondható, hogy az alapozásoknál a műanyag megerősítést nem célszerű használni. Túl kockázatos ahhoz, hogy egy vállalkozást kapj.

A megerősítés paraméterei az alapozáshoz

Az acéllemez mennyisége és mérete számos tényezőtől függ:

 • Alapítvány típusa (födém, cölöp, szalag).
 • A talaj típusa (lengés, laza, sziklák, sűrű bázisok stb.);
 • Maga az épület súlya (például használt építőanyag, emeletek száma).

Először is el kell döntenie, hogy milyen átmérőjű megerősítést kell használni az alapozáshoz. Minél nehezebb a talaj, annál nagyobb a rudak mérete. Ezért jó, stabil, nem cuddly talajjal rendelkező könnyű házhoz 10-12 mm átmérőjű szerelvényeket használnak. Ha a ház nehéz, vagy a talaj meghajtja vagy laza, akkor 14-16 mm-re van szükség.

Az alapozás megerősítési átmérője a talaj típusától és az épület tömegétől függ

A lemezalapokra nagy átmérõket használnak - a legelterjedtebb a házban 14 mm, a szalagok esetében pedig 12 mm, a 10 mm-es oszlop esetében pedig elegendõ. De ez normális, nem túl nehéz talajokra és alacsony tömegű épületekre vonatkozik.

Megerősítési távolság

A helyzet hasonló a megerősítési telepítési lépéssel. A lemezalapok megerősítésére 20-30 cm-es tartományban változik, annál nehezebb a ház és annál nehezebb a talaj, annál kisebb a pályán. A szükséges sáv konkrét mennyiségét a méretek és működési feltételek alapján kell figyelembe venni. Varrószíjak, általában két: felső és alsó.

A megerősítési távolság a jövőbeli terheléstől és talajtípusoktól is függ.

A szalagalapokon horizontális vezetők hordozzák a fő terhelést. A 30-40 cm szélességű szalagokhoz elegendő kettő a felső és az alsó résznél. Ha a szélesség nagyobb, használjon három vagy négy sávot egy sorban.

A szalagalapú vízszintes sorok szinte mindig kettő: egy 5 cm-rel a felső széle alatt, a második pedig 5 cm-rel az alsó felett. Csatlakoztassa őket egy keresztirányú kötszerek egyetlen kialakításába. A lépcsőnek körülbelül 30-50 cm-esnek kell lennie, többé-kevésbé a talajtól vagy az épület tömegétől függően.

A rudak elrendezése az oszlopos bázisokban az oszlopok átmérőjétől függ. Itt fontos, hogy legalább 5 cm-re legyen a rúdtól az oszlop széléig, és a vízszintes kötést 50 cm-re kell elhelyezni.

Mi kapcsolódni

Az erősítőszalagok elhelyezésekor a hosszanti és keresztirányú alkatrészeket valamilyen módon csatlakoztatni kell. Ez kétféleképpen történhet: hegesztéssel és kötéssel drót segítségével.

A hegesztés gyors, de nem a legjobb. Az a tény, hogy a magas hőmérsékletnek kitett helyeken az acél érzékenyebb a korrózióra. Ez a konkrét betonozás szempontjából - nagyon rossz minőségű.

Csatlakoztathatja a szelepet hegesztéssel vagy vezetékkel

Ha az erõsítés hegesztett kötõereje még egy mínusz, akkor a habarcs beöntése vagy becsapódása során valóságos esély van a kötõdés megtörésére. Általában van egy pont karakter, és megszakítható.

A keret hegesztett elemei nagy erőt képviselnek, de egy ilyen alap nem képes reagálni a talaj mozgására. Ez vezet a feszültségek kialakulásához a betonban és repedések megjelenésekor. Ezért következtetésre jutunk: jobb, ha párosodást alkalmazunk vastag és laza talajon.

A vasalás rögzítését kézzel végezzük. Vannak olyan eszközök, amelyek megkönnyítik a folyamat horgokat, fáklyákat, pisztolyokat. De mégis a folyamat megfelelő időt vesz igénybe.

Tudjon meg többet arról, hogy hogyan köthető meg az alapítvány megerősítése, olvassa el itt.

A különböző típusú alapozások megerősítésének számítása

A rudak száma, átmérője minden esetben egyedi: az alapítvány típusától és méretétől függ. A méretek minden esetben eltérőek: valakinek szélesebb alapja van, valaki mélyebb alapot, stb. Új paraméterekkel kell számolni minden alkalommal. A módszer érthetőbbé tételéhez adjon számításokat egy konkrét példához. A megértés nem túl nehéz.

Födémlemezek

A megerősítés legnagyobb része a lemez alapjaira nyúlik vissza. Itt a lépés általában 20 cm * 20 cm, két övvel rendelkezik: felső és alsó. Összekötődnek függőleges sávok. Minden szerelvény csak bordázott.

A megerősítés mértékének kiszámítási módja a következő. Vegye figyelembe, hogy hány sáv van a kiválasztott lépcsővel az alapzat mentén és az alapon. Ez lesz az övhöz szükséges mennyiség. Mivel két öv van, szorozzuk meg a kettő által talált számot.

A gerendaalap megköveteli a legtöbb anyagot

Több rúdra van szükségünk a függőleges racken. A magasság 10 cm-rel alacsonyabb, mint a lemez vastagsága (5 cm-rel alatta). Az ilyen pozíciók száma megegyezik a sáv metszéspontjainak számával. Az áthaladó áramokat úgy találjuk meg, hogy megszorozzuk a lefektetett sávok számát.

Annak érdekében, hogy világosabbá váljék, példával illusztráljuk. Tedd Alapítvány 6 * 4 m, lemez vastagsága 25 cm, így hosszú oldalán 20 cm-es szurokkal fit 31 rúd, a rövid - 21. Határozza meg a szükséges hossz egy merevítő zóna :. * 31 21 + 6 m * 4 m = 186 m + 84 m = 270 m övek két, mert megduplázva az eredményt :. m 270 * 2 = 540 m.

Szükséged van egy kis készletre az armatúrákon - legalább 50 cm-es egyenként kell feltekerni őket, és szorosan össze kell hegeszteni vagy hegeszteni. Feltételezzük, hogy az 550 vízszintes sáv szükséges két vízszintes öv esetén.

Most meg kell határoznunk, mennyi erősítésre van szükség a függőleges állványokon. A metszéspontok: 31 * 21 = 651 db. Mindegyik magassága 25 cm - 10 cm = 15 cm, ami kiderül, hogy mindennek szüksége van 651 * 15 cm = 97,65 m, kerekítés 100 m.

A vasalódeszka alaprajzának vázlatos képe

A födémalap alapjainak teljes mérete 550 m + 100 m = 650 m. De ez nem minden anyag a megerősítéshez: meg kell kötni a kötést. A fogyasztás kiszámításához lásd alább.

A födém aljzat megerősítése során a munkák sorrendje a következő: először csatlakoztassa az alsó szalag minden rúdját. Ezután kereszteződésük helyén függőleges állványokat állítanak elő. Ők is össze vannak kötve. A következő lépés a felső öv összekötése: először szerelje be a hosszirányú megerősítést, majd a keresztirányú.

Kiderül, hogy a metszéspont minden pontján kétszer kell kötni. A párosításokat metszéspont igényel a 25 cm-től 50 cm függően a huzal átmérője a rúd. hosszúságú 30 cm leggyakrabban használt lemezalappal összegének kiszámítására a kötési huzal :. 651 egységet * 0,3 m * 2 m = 390,6 Ez szükséges a párzás egy öv.. Annyi lesz szükség a második. 390 m * 2 = 780 m. Vegyünk egy kis margót egy csomó megerősítésre. Feltételezzük, hogy 800 méterre van szükségünk.

Sok munka

Tehát egy 6 * 4 m-es lemezalapra 650 m-es és 800 m-es dróttal ellátott, bordázott rudat kell kötni.

Strip alapítvány

A csík alapozásánál kisebb erõsítõ átmérõt használnak: leginkább egy magánháznak 10-12 mm-t tesznek ki. Ritkán - nehéz építményeknél sziklás területen - 14 mm. Még több - ez egy nagyon ritka eset.

Az alap magasságától függetlenül mindig csak két erősítőszalagot készítenek a szalagalapon. Ezek elegendőek a normál terheléseloszláshoz. Helyezze őket 5 cm-rel a felső széle alatt, és 5 cm-rel az alsó felett.

A szalag alapja bármely magasság szinte mindig két megerősítő övek - felső és alsó

A különleges geometria miatt - a hosszúság sokszor nagyobb, mint a szélesség és a mélység - a keresztirányú és a függőleges rudak gyakorlatilag nem viselik a terhelést, de csak formázásra szolgálnak. Ezért a hosszanti felvétel hullámos erősítés, a többi - sima. Továbbá, a függőleges oszlopok és kereszt vékony - 6-8 mm -es huzal.

A hosszanti sávok száma az alap szélességétől függ. 40 cm széles alapra, kettő felett és kettő alatt elegendő, egy nagyobb esetén mindegyiknek háromnak kell lennie. Három vagy négy hosszanti elem is szükséges a bőséges vagy laza talajokon, valamint a nehéz falak alatt.

A vízszintes rudak és a függőleges oszlopok beépítési lépése körülbelül 30-50 cm.

A szelepek számának számítása itt hasonló. Azonnal folytassa a példát. Az alapítvány ugyanazon méretei 6 * 4 m. Egy másik keresztirányú fal lesz. Kiderül, hogy a perem 6 m * 2 + 4 m * 3 = 12 m + 12 m = 24 m. Négy hosszanti rudat kell elhelyezni: két felső és kettő az alsó - bordázott vasaláshoz 24 m * 4 = 84 m.

Úgy néz ki, mint egy darab az acél keret

Úgy gondoljuk, egy sima bár. Az alapítvány szélessége 40 cm, magassága 80 cm, keresztmetszetek 50 cm-es lépcsővel 47 darabot igényelnek. Hosszuk 10 cm-rel kisebb, mint a szalag szélessége (5 cm az egyes levelekről): 40 cm - 10 cm = 30 cm, 47 sor * 0,3 m = 14,1 m keresztmetszet esetén egy sorban van. a teljes keresztléc 28,2 métert vesz igénybe.

A függőleges állványok 50 cm-en belül 47 * 2 = 94 db. Magassága 10 cm-rel kevesebb, mint az alap magassága: 80cm - 10cm = 70cm, a rúd 94 * 0,7 m = 65,8 m.

Minden sima csíknak szüksége lesz: 28,2 m + 65,8 m = 94 m.

Most számítsuk ki, hogy mennyi drótra lesz szükség a csík alátámasztásához. Csatlakozási pontok 47 * 4 = 188 db. Mindegyik 30 cm-es vezetéket igényel. Csak 188 * 0,3 = 56,4 m.

Így egy keresztmetszetű 6 * 4 m-es csík alapozáshoz 84 m-es bordázott sávra van szükség, sima 94 m (lekerekített, de jobb, ha többet kell megtámasztania), és egy huzal a 56,4 m kötéshez (a margó is szükséges).

Cölöp oszlopok

A szilárdság megfelelő szintje függ a függőlegesen behelyezett 2-4 rúdból. Profilos erősítésre van szükségük. De vastag rudak nem szükségesek: 10 mm átmérő elég. A vízszintes hüvelyeket csak geometriai terheléshez használják, és a terhelés nem hordozható. Mert számukra 6 mm átmérőjű, sima, vékony huzalt használnak.

A függőlegesen beillesztett megerősítés száma az oszlopok átmérőjétől függ. Ha 20 cm-nél kisebb, akkor 2-3 bar-ot kell elhelyezni úgy, hogy a cső szélétől legalább 5 cm-re legyen, 20-25 cm-es átmérőhöz 4 bárok szükségesek, nagyobbakhoz még nagyobb lehet.

Az egy rakás rudak száma a méretétől függ

Példa számítás. Ugyanaz az alapozás 6 * 4 m, egy keresztirányú fal. A kívánt oszlopok 2 m magasságban vannak elhelyezve 4 rúdra. Teljes oszlopok 24 db.

Az egyik oszlopon 4 darab * 2 m = 8 m bordás rúd van. Pillárok 24 db, mindössze 24 * 8 m = 192 m.

Megfontoljuk, hogy mekkora sima huzalra van szükség: egy 20 cm-es pólusban 4 rúd található 10 cm távolságra egymástól. A kötéshez 4 darab 10 cm-es szegmensre lesz szükség, összesen 40 cm-es sima csíkkal. Az oszlopok nyírási erősítésének magassága kb. 50 cm, négy övre lesz szükség két méter oszlopra. Az egyik oszlopra vonatkoztatott összhuzamos vasalás 04 m * 4 = 1,6 m. Csak 24 oszlop van, mivel a teljes mennyiség 1,6 m * 24 = 38,4 méter.

Számoljuk a drót mennyiségét. Négy 25 cm hosszúság szükséges egy keresztirányú szalaghoz (a rudak átmérője kicsi, többé nincs szükség). Összesen egy övre 1 métert vesz igénybe. A pántszalagon 4, így mindössze 4 méter kötőhuzal szükséges. A 24. pilléren az összeg 24 * 4 m = 96 m.

Az alapozás megerősítési költségeinek kiszámítása

Az armatúra és a huzal gyakran kilogrammonként értékesítik. Ezért a rúd összegét tömegre kell átszámítani. Azon a helyen, ahol vásárolni egy bár, akkor megtudja, hogy mennyi a futó méteres súlya és mennyi tonna termékeket kell a szükséges méret.

A talált felvételt egy méteres tömeggel szorozzuk meg, és megkapjuk a kívánt tömegt. Ebből megtudhatja, mennyibe fog kerülni.

A táblázat egy méter erősítésű súly és egy tonna metrikus terület

Például, számítsuk ki, hogy mekkora lesz a vasalódesz alapozásának megerősítése (lásd fent). Hagyja, hogy a rúd használata 14 mm legyen. Egy méter súlya 1,21 kg. A teljes megerősítés 650 m, a tömeg 650 * 1,21 = 786,5 kg. Kerek 800 kg-ig. Egy tonna érdemes 25 ezer rubel. A rúdra 0,8 * 25000 = 20 000 rubel szükséges.

Az általunk kiszámított csík alapzat eszközéhez 84 m-es rúdra van szükség 12 mm-re. A mérő súlya 0,888 kg. A teljes tömeg 0,888 * 84 = 74,592 kg. Feltételezzük, hogy 80 kg-ra van szüksége. Érdemes egy tonna közel azonos 25 ezer rubel. Vagyis egy profilos sáv 0,08 * 25000 = 2 ezer rubel. A zökkenőmentes megerősítés költségeit is figyelembe vesszük. Ez körülbelül 1,5 ezer rubel lesz. Összesen, a szalagkeret megerősítése 3,5 ezer rubelt fog fizetni. (plusz a vezeték költsége, hasonlónak tekinthető).

A megerősítés súlyát pontosan határozzák meg, és a költségek igen változóak a vásárlások árfolyamától, régiójától és mennyiségétől függően. Néhány fémhulladék kereskedő eladja a futó métereket, nem pedig a súlyt, de meg kell vizsgálnia a költségeket: néha nagyon magas a számukra.

találatok

A kívánt megerősítés átmérője és mennyisége függ az alapzat típusától, méretétől. Ugyancsak hatással van a talaj típusára és súlyára, az épület emeletére. Ezekkel az adatokkal kiszámíthatja az okok megerősítésének költségeit.

Az alapítvány szerelvénye: fajták, lefektetési és kötési módszerek, a szám számítása, fotó

Ha azt mondják, hogy a ház konkrét alapokon áll, akkor ez nem teljesen helyes meghatározás. Valójában a legtöbb betonszerkezetet helyesen nevezik vasbetonnak, hiszen belülről van egy acél váz, mely speciális vastag drótbetétből készül. A megerősített beton alap nagy szilárdsággal, megbízhatósággal képes ellenállni a nehéz terheknek. A megerősítő keretnek köszönhetően növeli az épület élettartamát. Az alapozás bármilyen speciális megerősítése nem áll rendelkezésre - csak a szerkezet szükséges jellemzőitől függően, ennek a drótnak egy bizonyos fokát használják. Határozza meg, milyen megerősítést kell használni a ház alapításához, szüksége van a tulajdonságai alapján.

Megerősített vasbeton csík alapozás

Mi történik a szerelvények

Az építési piac különböző típusú megerősítést kínál, amelyből a megerősítő keret létrejön. A jövőbeli alap erőssége az átmérőtől és összetételétől függ. A következő anyagokat használják:

Hengerelt fémtermékek szénből és alacsony ötvözetből készült acélból. A kerek keresztmetszet rúdjai simaak és bordázott mintával "karácsonyfa" formájában. Átmérője 5 és 32 mm között változik.

Üvegszálas vagy kompozit megerősítés tartós rostokból készül. A kijáraton 4-20 mm átmérőjű rudakat kapnak. Az ilyen típusú termékeknek két fő előnye van az acél megerősítéshez képest - erősen ellenállnak a korróziónak, és nincsenek elektromos vezetőképességük. Összetett anyagot használnak olyan épületek építésében, ahol nem szabad rádióinterferencia. Az ilyen rudak kereteit viszonylag közelmúltban használják, és sok esetben teljes mértékben cserélik ki a fémes társaikat.

Üvegszálerősítésű rudak

Az alapszalagok, bolyhok, lemezacélok és kompozit magok minden típusára külön-külön kerül sor. Az építés előtt meg kell határozni, hogy melyik szerelvény szükséges a csík alapozásához.

Honlapunkon építőipari cégek kapcsolatai találhatók, amelyek az alapítvány javítását szolgálják. Közvetlenül kommunikálhat a képviselőkkel, látogasson el a "Low-Rise Country" házak kiállítására.

A szalagtípus alapjai

A megerősítő ketrec hosszirányú, keresztirányú és függőleges elemekből áll. A csík alapozásához szükséges szerelvények meghatározásakor figyelembe kell venni: a fali anyag típusát, az építés alatt álló épület méretét (terület, padlószám), a talaj típusát és a szezonális deformációkat, különféle terheléseket.

A megerősítő ketrec hosszirányú, keresztirányú és függőleges rudakból áll

Az alábbi osztályokból álló acél rudakat használják hosszirányú megerősítésre:

A2 A3 jelzéssel.

A hullámos felületű fémrúdak a legjobb szilárdsági tulajdonságokkal és kohéziós tulajdonságokkal rendelkeznek a beton megoldással, ami miatt az alapozás hatékony megerősítést nyer. A megerősítő vasalást olyan területekre tervezték, ahol húzóerők vannak jelen. Sima felületű elemek olyan oldalsó összekötő hidakként működnek, amelyek nincsenek nyomás alatt.

A csík alapozásának keresztmetszete alsó része hajlító feszültségnek van kitéve, amelyet a keresztirányú vasalás feltételez. Az erősítő ketrec függőleges elemei növelik a szerkezet merevségét, így az alap védve van az alap testében lévő repedések kialakulásától.

A rúd választott átmérőjétől függően a teljes szerkezet nagy szilárdságú tulajdonságai biztosítottak. A szabványos szalag szalag szélessége 30-40 cm, magassága 70-170 cm.

Sekély szalag alapítvány

A szalagalapú magánházak építésénél leginkább 12-14 mm átmérőjű acél rudakat használnak. A segédoldali rudak átmérője 4 és 10 mm között változik. Miután világossá válik, hogy melyik szerelvényt kell használni a ház alapításához, ismernie kell a telepítés módját.

Érdekes lehet! A következő linkre vonatkozó cikkben olvashat az üvegszál erősítés alapjainak megerősítéséről.

Létrehozás módja

A nagyobb átmérőjű magok hosszirányban vannak elhelyezve a szalag peremén: 2-4 rúd minden egyes övben (alsó és felső). A kisebb átmérőjű keresztmetszetű és függőleges elemeket 50 cm-es lépésekben kell elhelyezni, és az alapzat felső részét 5 cm-rel (földszint) nem szabad elérni. A különböző elemek méreteit számításba véve figyelembe veszik az alapozás paramétereit és az építés során felhasznált anyagokat.

Különös figyelmet kell fordítani a megerősítés során a sarkok erősítésére. Az alapítvány ezen részén a legnagyobb terhelés csökken. A sarkok kiváló minőségű megerősítése meggátolja a szerkezet repedéseinek vagy nyomatékainak kialakulását. A sarkokban lévő rudak biztosan meghajlottak. Nagyon fontos átfedés. A rudak elemei összekapcsolják az összes rudat. A rudak átfedésének paraméterei a sarokövezetben nem haladhatják meg a 25 cm-t.

A megerősítő ketrec különböző elemekből áll.

A szalag alapozásának különböző részeinek megerõsítéséhez szükséges az acélbetét számának pontos számítása.

Érdekes lehet! A következő linken található cikkben olvassa el, hogyan kell megerősíteni az alapítványt.

Számolja ki a szelepek számát

Először meg kell határozni a ház jövőbeli konstrukciójának kerületét, és figyelembe kell venni a rúd hosszirányú sorainak számát. Példaként egy 8 x 12 m méretű épületet, 40 cm szélességű és 100 cm magasságú szalagalapú alapot készíthet (a terület talaján heverő). A csapágy falának teljes hossza a kerület körül 40 m (8 + 8 + 12 + 12).

Az övtípusú aljzat létrehozásakor szükségszerűen két megerősítő hálót kell felszerelni, amelyek közül az alsó megakadályozza, hogy a beton megszakadjon, amikor a talaj lecsökken és a felső felmelegszik.

Az optimális hálószelvény távolsága 0,2 m. A szalagalapra két hosszanti rudat kell alkalmazni, amelyek a vasalódoboz egyes rétegeiben helyezkednek el.

A megerősítő háló nem feltétlenül van összeszerelve a helyszínen - sokkal könnyebb használni a készterméket

A rúd átmérőjét a fali anyagtól függően választjuk ki, ami terhelést okoz az alapon. A faház doboza nem nehéz a téglaházhoz képest, így a 12 mm átmérőjű rudak nagyon alkalmasak. Összességében az épület két hosszú oldalának megerõsítéséhez 96 méter rúd (2 * 12 * 2 * 2) szükséges. A rövid oldalon 64 m-t (2 * 8 * 2 * 2) kell tölteni. Vegye figyelembe az ízületeket is, ahol a szelep elindul. Általában elegendő 10-15% -ot hozzáadni a teljes felvételhez. Kiderül az ábra - 160 * 10% = 16 méter. A hosszanti elemek teljes hossza 176 méter (96 + 64 + 16).

A 10 mm átmérőjű keresztirányú összekötő elemek egymástól 50 cm távolságra helyezkednek el, ezek száma 80 darab, az alapzat peremét fel kell osztani a telepítési lépésre (40 / 0,5). A rudak hossza megegyezik a 40 cm-es szalag szélességével, a teljes hossza 32 méter (80 * 0.4).

A függőleges csatlakozások 10 mm átmérőjű rúdból készülnek. A megerősítés magassága ugyanaz, mint a szalag - 100 cm Az acélrúd számát a kereszteződések száma határozza meg: a 80 keresztirányú elemet 4 hosszanti elemre szorozzák, ami 288 darabot eredményez. Az egyes szegmensek hossza 1 m, a teljes hossza 288 méter.

Kész, megerősített keretszalag alapzat

Összegezve az összes számítást, kiderül, hogy egy 8x12 méretű házhoz erősített csontváz létrehozásához meg kell vásárolnod:

176 méter A-III osztályú acélelemek 12 mm átmérővel.

320 méter АI osztályú rúd, 10 mm átmérővel (32 + 288).

A csíptetvények megerősítésének tömegét a GOST 2590 szerint határozzák meg. A 12 mm-es rúd futómétere 0,888 kg, 6-0,222 kg. A teljes tömeg: 176 * 0,888 = 156,29 kg, 320 * 0,222 = 71,04 kg. A teljes rúd tömege 227,33 kg.

Csatlakoztassa a keresztirányú és a hosszanti elemeket a kötőhuzal segítségével. A párosítás módja az alábbiak szerint történik: a csomóponton a huzalt meghúzzuk, és a kinyúló végeket fogóval, speciális kampóval és csavarhúzóval sodorjuk. A szakemberek különleges fegyvereket használnak, amellyel a folyamat nagyban felgyorsul.

Videó leírása

Nézd meg a videót az összekötő vonal különböző módjaihoz:

következtetés

A szabályozott SNiP 52-01-2003 követelményeinek szigorú betartása mellett a szalagalap szerelvénye jelentősen megnövelheti az épület üzemidejét. A legtartósabb vasbetonszerkezetnek köszönhetően megszüntetik a helytelenül felépített alapozás következtében keletkező romboló folyamatok gyakori javításának szükségességét.

Az alapozás megerősítése

A ház, a ház, a garázs és bármely más épület vagy szerkezet építése az alapozással kezdődik. Ez az épület alapja és támogatása, és azért van szükség, hogy ne csökkenjen. A gyártás során nem csak a betont használják, hanem a vasbeton - sima vagy bordázott acélrudakat is, kerek formájú csövek formájában, amelyek vasbeton (w / w) szerkezetek keretének megteremtésére használják erősítik és tartósságuk növelésére, azaz megerősítésére.

Varrószalag alapja.

Az építési munkálatok során különböző szelepeket használtak. A kiválasztás fontos paramétere az átmérő, a minimum 5 mm, a maximális pedig 80.

De általában 32 mm-nél nagyobb rúdokat nagyon ritkán használnak, és megrendelésre kell őket rendelni. Minél vastagabbak az acélcsövek, annál erősebb és nehezebb az építkezés, amit felhasználhatunk. Milyen felszerelést kell használni a ház, a ház vagy más épületek alapításához?

Az építés kezdeti szakaszában meg kell határozni, hogy milyen alapot építeni az épület számára. Szalag, lemez vagy halom. Mindegyikben erősítést kell használni az épület alapjának megerősítésére. Az építés támogatásának megválasztása az épület méretétől, céljától (lakóhelyétől, hasznosságától stb.) És az épület magasságától függ; az építkezés topográfiájától (lapos vagy lejtős); talajstabilitás és a felszín alatti víz rendelkezésre állása; a falak és a szerkezeti elemek anyagaiból (tégla, fa, beton stb.).

Szelepek típusai: 1-2. Időszakos profil szerelvénye. 3. Huzalos időszakos profil. Hét drótszál. 5. Kétszálú kötél.

A rudat választva meg kell fontolnunk, hogy a beton, mint a beton, erõs osztályokra oszlik. Az alap megerõsítéséhez használja az А-I és az А-III osztály anyagait.

Az első az összeszerelés, fő funkciójuk egy keret létrehozása, jobb a szerkezet függőleges és keresztirányú megerősítésére használni, de nem akkor, ha a bázis nehéz tehernek van kitéve, és fennáll a feszülés veszélye. Sima, állandó kör keresztmetszetű.

Az A-III osztály anyaga, ellentétben az A-I-vel, változó keresztmetszettel és bordázott felülettel rendelkezik. Ez egy épület, amelyet kiterjesztési zónákban kell használni, azaz ahol a szerkezet jelentős része az alapozáson nyugszik. A rúd átmérője jobban fel van szerelve.

Szalagalapú szerelvények

A szalagalap úgy néz ki, mint egy betoncsík (szalag), amely az egész épület kerületén helyezkedik el. Ez mély vagy sekély történik. Mélyen képes ellenállni a súlyos súlyos terhelésnek, ez a fajta támogatást magánházakból lehet készíteni bármilyen anyagból: tégla, fából, betonból.

A szalag alapzatának keretének minimális átmérője 8 mm, könnyű épületek, például faházak, nyári konyhák, kis vidéki házak építésénél. A rúd legoptimálisabb vastagsága 10-12 mm, de az instabil és egyenetlen talajoknál 14 mm-t használhat. A szalagtámasz elrendezésénél a fő terhelés vízszintes hosszanti megerősítésre esik, vagyis annak osztályának A-III-nak kell lennie, két alappal kell lefektetni az alap megerősítéséhez. A keret keresztirányú és függőleges rögzítő rúd.

A lemeztábla átmérője

A megerősítő szalag alapja.

A födémalap egy alap, amely egy szilárd monolit betonlapból áll, amely az egész épület alatt található. Az építés során instabil talajon jól alkalmazható a szintezéshez. Sokemeletes épületek építésére használják. Néha lebegőnek nevezik, mivel képes kiegyenlíteni az építés alatt álló terület szabálytalanságait.

A monolit aljzatra A-III osztályú bordázott rudakat kell használni, amelyek keresztmetszete 14-16 mm. Minél magasabb a ház, annál inkább választania kell a vasaló átmérőjét. Két sorban helyezkedik el rács formájában, amelyet függőleges rudak összekapcsolnak. Ha az épület alatti talaj szilárd, akkor az alapzat 10 mm vastagságú váz anyagból készíthető, de ez a legkisebb megengedett méret. A vasalás egymáshoz való kötése érdekében jobb választani a kötőhuzalokat, és nem hegeszteni.

Pile alapozás megerősítése

Az építési terület peremén körbevezető alap felépítésekor vasbeton vagy fém oszlopok kerülnek a talajba, amelyen az épületet vagy a szerkezetet beépítik. Fontos, hogy ilyen alapot hozzon létre, ha egyenetlen felületre, laza talajra vagy jelentős felhalmozódásra van szükség a munkahelyen. Magas lakóházak építése során olyan speciális oszlopokat kell használni, amelyeket különleges felszereléssel mélyen a talajba vezetnek. A megerősítéshez legalább 20 mm átmérőjű, bordázott acél rudakat használnak.

A magántulajdon bázisának eszköze számára lehetséges a fúrt cölöpök használata. Először meg kell ásni vagy fúrni a lyukakat az oszlopok alatt, majd meg kell erősíteni a falakat fémmel, majd helyezze be a megerősítést, amelynek minimális átmérője 10 mm, és öntsön betont. A függőleges rudakat kell bordázni, és vízszinteseket kell használni őket rögzíteni. A vízszintes keret anyagának átmérője 8 mm lehet. A bolyhos alapozás telepítésének módja olcsóbb, mint a kész beton dobozok vagy fémpólusok behelyezése.

A különböző halom egy oszlop alapja. A készülék technológiája ugyanaz, de nem használják instabil talajon lévő épületek és szerkezetek építésére. Az oszlopos alapot széles körben használják kis garázsok, fészkek, gazebók és más könnyű épületek kialakításában. Az ilyen támogatáshoz kevés beruházás szükséges, szemben a szalaggal vagy a lemezzel. Az oszlopos alapozás megkeményítésére a keret anyaga nem 8 mm-nél vastagabb, a vízszintes rudak átmérője 5-6 mm.